Szkolenie dla Członków Rady RLGD Pomorza Zachodniego

W dniu 24.09.2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie ( sala konferencyjna)  odbędzie się szkolenie dla Członków Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego.Tematyka szkolenia:
1. Zasady przyznawania pomocy w ramach PO Rybactwo i Morze oraz LSR.
2. Procedura wyboru operacji i kryteria wyboru operacji.
3. Zasady wypełniania kart oceny wniosków o przyznanie pomocy. 4. Zasady przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów  oraz prawidłowość wpisywanych uzasadnień