Szkolenie w Karnicach

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zaprasza na szkolenie mieszkańców i potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE 2014 – 2020”. Termin szkolenia: 22 października 2019 r. (wtorek), godz. 13 30 .
Miejsce szkolenia: Gminny Klub Kultury w Karnicach ul. Osiedlowa 18  (sala konferencyjna).