Posiedzenie i szkolenie Rady RLGD Pomorza Zachodniego

W dniu 22.06.2022 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie – sala konferencyjna odbędzie się szkolenie i posiedzenie Rady RLGD Pomorza Zachodniego.

Planowany porządek obrad Rady RLGD Pomorza Zachodniego w dniu 22.06. 2022 r.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Spisanie listy obecności.
3. Stwierdzenie quorum obrad Rady RLGD Pomorza Zachodniego.
5.     Szkolenie dla Członków Rady RLGD Pomorza Zachodniego z następujących zagadnień:

–       zasady przyznawania pomocy w ramach PO Rybactwo i Morze oraz LSR – zmiany i aktualizacja obowiązujących przepisów,

–       procedura wyboru operacji i kryteria wyboru operacji – zmiany i aktualizacja obowiązujących przepisów,

–       zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy – zmiany i aktualizacja obowiązujących przepisów.

6. Referowanie wniosków w ramach ogłoszonego naboru.
7. Wypełnienie rejestru interesów oraz oświadczeń o poufności i bezstronności.
8. Rozpatrzenie i ocena wniosków w ramach ogłoszonego naboru.
9. Zliczenie punktów.
10. Wolne wnioski.
11. Zapytania członków Rady RLGD Pomorza Zachodniego.
12. Zakończenie posiedzenia Rady RLGD Pomorza Zachodniego.