Podpisanie umowy

W dniu 22. 03. 2023 r.  pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie a Stowarzyszeniem RLGD Pomorza Zachodniego Grzegorz podpisano umowę na dofinansowanie kosztów bieżących i aktywizacji dla RLGD Pomorza zachodniego na 2023 rok, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.