SZKOLENIE W REWALU

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zaprasza na szkolenie mieszkańców i potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 

Programu Operacyjnego ” RYBACTWO I MORZE 2014 -2020 “. Termin szkolenia: 11 sierpnia 2023 r.(piątek), godz. 10.00 Miejsce szkolenia: Urząd Gminy w Rewalu ul. Adama Mickiewicza 19 (sala konferencyjna)