SZKOLENIE W MRZEŻYNIE

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zaprasza na szkolenie mieszkańców i potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 

Programu Operacyjnego ” RYBACTWO I MORZE 2014 -2020 “. Termin szkolenia: 14 sierpnia 2023 r.(poniedziałek), godz. 11.00. Miejsce szkolenia: Mrzeżyńskie Centrum Sportu ul. Aleja Tysiąclecia 32 A