Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców – Rewal

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zaprasza na na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach
Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE 2014 – 2020”
Termin szkolenia: 29 września 2017 r. (piątek), godz. 1200
Miejsce szkolenia: Urząd Gminy w Rewalu przy ul. Szkolnej 1. (sala konferencyjna)