Konsultacje społeczne

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 – Procedura aktualizacji LSR, Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego rozpoczyna proces konsultacji społecznych. Tematem konsultacji społecznych jest zmiana w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Przyczyny zmian w LSR:
1. Wnioski wynikające z  analizy bieżącego funkcjonowania Biura RLGD Pomorza Zachodniego w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja” i analizy aktualnego poziomu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju – przeprowadzona ewaluacja wg stanu po przeprowadzonych 4 naborach wniosków o dofinansowanie.
1.1. Temat szczegółowy przeprowadzanej konsultacji: Aktualizacja rozdziału VIII LSR – Budżet LSR w ramach:
Celu ogólnego – 1. Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru LSR do 2022 r.
Celu szczegółowego – 3.1. Aktywizacja społeczności rybackiej do 2022 r.
Przedsięwzięcia – 3.1.1. Funkcjonowanie RLGD do 2022 r.
2. Warunek konieczny niniejszych zmian, uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego o zmianach LSR .
3. Planowany termin posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego – luty  2019 r.
4. Terminy i miejsca konsultacji społecznych:
w ramach następujących szkoleń:
1. W dniu 25.01.2019 r. 

 W Urzędzie Miejskim w Dziwnowie, przy ul. Szosowej 5 o godz. 12.00 ( sala konferencyjna)