Informacja

Wyniki ogłoszonego naboru nr1/2017 – W związku z zakończonym procesem wyboru operacji na dofinansowanie w ramach przeprowadzonego Naboru wniosków nr 1/2017 w zakładce Nabór wniosków umieszczono Protokół z posiedzenia Rady RLGD Pomorza Zachodniego z dnia 11.08.2017r. i listy rankingowe ocenionych operacji.

Aktualne wzory dokumentów wdrożeniowych od 14.07.2017 r.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej umieściło na swojej stronie internetowej aktualne wzory dokumentów wdrożeniowych dla Beneficjentów obowiązujące od 14.07.2017r.
Link: https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/nabory-wnioskow/
Niniejsze wzory dokumentów znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Nabory wniosków – dokumenty do pobrania.

Stanowisko informacyjne na Festynie Rybaka

W dniach 1 i 2 lipca 2017r. w Dziwnowie w ramach Festynu Rybaka Stowarzyszenie RLGD Pomorza Zachodniego udzielało informacji o stowarzyszeniu i porad w zakresie składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem operacyjnym ” Rybactwo i Morze”.

Aktualne wzory dokumentów wdrożeniowych

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej umieściło na swojej stronie internetowej aktualne wzory dokumentów wdrożeniowych dla Beneficjentów.
Link: www.mgm.gov.pl/rybolowstwo/aktualnosci-rybackie/piorytet- 4/

Niniejsze wzory dokumentów znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Nabory wniosków – dokumenty do pobrania.